Propón
Vota
Resultados

Vota as túas propostas favoritas. Podes votar con 3, 2 e 1 puntos a tres das propostas desta lista.

Reset
Proponse o cambio e reparación do chan do Paseo Marítimo. Actualmente está formado por baldosas de lousa que rompen facilmente e levántanse, o que causou varias caídas de persoas. Poderíase cambiar por un pavimento máis firme. Tamén sería conveniente cambiar algún das árbores de Camelias que levan tempo sen florecer.
Arranxar o firme da pista, nivelándoo tanto co paseo como coa Costa da Tapia de xeito que sexa máis accesible. Pintar a pista, arranxar o equipamento (porterías e canastras) e arranxar o cerramento. Atopar unha solución que evite que os balóns vaian á estrada, ben subindo a altura do valo lateral que dá cara á costa da Tapia, ou cubrindo cunha malla a zona superior para evitar situacións de perigo para coches e mozos que van buscar a pelota.
Co fin de fomentar a mobilidade sostible, é preciso dotar de infraestrutura na cal aparcar as bicicletas. Neste senso, inicialmente trataríase de cubrir cunha rede de aparcadoiros de bicicletas esta necesidade nos principais puntos tractores do municipio: biblioteca municipal, centros educativos, centro de saúde e instalacións deportivas. É importante que estes aparcadoiros sexan, por exemplo, en forma de U invertida; xa que moi xeralmente se fai un abuso dos aparcadoiros "de roda", os cales son inseguros e dificultan un correcto amarre das diferentes partes da bicicleta.
Proponse a procura e aplicación dunha solución para mellorar a parte traseira do anfiteatro de Cambre. Actualmente atópase moi saturado, e podería executarse unha ampliación e reorganización do fondo vexetal que se amosase máis aberta.
Instalación de fontes de auga nos paseos fluvial e marítimo con uso para persoas en cadeiras de rodas e para mascotas.
Creación dalgunha zona recreativa con merendeiro nas mediacións do paseo fluvial do Río Mero. Estas zonas poderían estar equipadas con mesas e bancos, fontes, puntos de contedores e luz.
O firme da pista polideportiva da Balastreira está moi deteriorado, con zonas a diferentes niveis que impiden tanto a práctica deportiva como o acceso a persoas con mobilidade reducida. É por isto que se propón o arranxo do firme igualándoo ao mesmo nivel que os accesos, así como a renovación dos elementos da pista (porterías e canastras). Por último sería necesario a melloras dos elementos da contorna.
Proponse a instalación de puntos básico de mantemento de bicicletas nas zonas de acceso á senda do Río Mero nas zonas do Temple, Barcala e Cambre. Estes puntos deberán de ser anti - vandálicos e estarán dispoñibles para todas as persoas que os queiran empregar.
Manter a zona verde existente entre a parte posterior dos números pares da Rúa Polígono e a autopista e transformala nunha área canina, xa que a única existente na zona, a da Marisqueira, non dispón de auga nin está pechada perimetralmente de modo axeitado.